Kwalifikacje

Świadectwo kwalifikacji zawodowej to dokument, który jest niezbędny w przewozie pojazdami na kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E. Nasz ośrodek oferuje kursy, po których uzyskają Państwo uprawnienia kierowcy zawodowego.

Kwalifikacje Wstępne

Kurs przeznaczony dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu, ale nie ukończyli jeszcze 21 roku życia. Zajęcia odbywają się w dwóch blokach: kat. C, C1, C+E, C1+E lub kat. D, D1, D+E, D1+E.

Kwalifikacja Wstępna kat. C

Obejmuje 260 godzin wykładów, 16 godzin jazdy samochodem ciężarowym w ruchu miejskim, 2 godziny na symulatorze lub 4 godziny na torze.

Kwalifikacja Wstępna kat. D

Obejmuje 260 godzin wykładów,16 godzin jazdy samochodem ciężarowym w ruchu miejskim, 2 godziny na symulatorze lub 4 godziny na torze.

Kwalifikacje Wstępne Przyspieszone

Kurs przeznaczony dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu, którzy ukończyli 21 rok życia. Zajęcia odbywają się w dwóch blokach: kat. C, C1, C+E, C1+E lub kat. D, D1, D+E, D1+E.

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona kat. C

Obejmuje 140 godzin wykładów, 8 godzin jazdy w ruchu miejskim, 1 godzinę na symulatorze lub 2 godziny na torze.

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona kat. D

Obejmuje 130 godzin wykładów, 8 godzin jazdy w ruchu miejskim, 1 godzinę na symulatorze lub 2 godziny na torze.

Kwalifikacje Wstępne Uzupełniające

Kurs dla osób, które posiadają kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną. Składa się z części specjalistycznej, a godziny praktyczne odbywają się indywidualnie z instruktorem.

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca kat. C

Obejmuje 65 godzin wykładów i 5 godzin jazdy samochodem ciężarowym.

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca kat. D

Obejmuje 65 godzin wykładów i 5 godzin jazdy autobusem.

Kwalifikacje Wstępne Uzupełniające Przyspieszone

Kurs umożliwia rozszerzenie posiadanych uprawnień o przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż na które wydaje się kwalifikację wstępną.

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona kat. C

Obejmuje 32,5 godziny wykładów i 2,5 godziny jazdy samochodem ciężarowym.

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona kat. D

Obejmuje 32,5 godziny wykładów i 2,5 godziny jazdy autobusem.