Prawo jazdy 

Planują Państwo rozpoczęcie kursu na prawo jazdy? Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty. W przypadku połączenia dwóch lub więcej kursów przewidujemy atrakcyjne rabaty. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Kategoria A

Kategoria A uprawnia do kierowania motocyklem, a także pojazdami z kategorii AM. Zapraszamy do zapisów osoby, które ukończyły 24 lata. Co istotne – dodatkowo będziesz mógł prowadzić wymienione pojazdy połączone z przyczepą na terenie Polski. Kurs obejmuje 20 godzin wykładów i 20 godzin nauki praktycznej.

Kategoria A1

Kategoria A1 uprawnia do kierowania motocyklem trójkołowym, motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 oraz wszystkimi pojazdami z kategorii AM. Zapraszamy kursantów, którzy ukończyli 16 lat. Kurs obejmuje 30 godzin wykładów i 20 godzin nauki praktycznej.

Kategoria A2

Kategoria A2 uprawnia do kierowania motocyklami o maksymalnej mocy 35 kW, motocyklami trójkołowymi o maksymalnej mocy 15 kW oraz pojazdami z kategorii AM. Zapraszamy kursantów, którzy ukończyli 18 lat. Kurs obejmuje 30 godzin wykładów i 20 godzin nauki praktycznej.

Kategoria AM

Kategoria AM uprawnia do kierowania motorowerem i czterokołowcem. Dokument ten zastąpił wcześniej wydawaną kartę motorowerową. Kurs obejmuje 10 godzin wykładów i 10 godzin nauki praktycznej.

Kategoria B

Kategoria B uprawnia do kierowania pojazdami o masie nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusów i motocykli). Dodatkowo można kierować ciągnikiem rolniczym i pojazdami wolnobieżnymi. Zapraszamy kursantów, którzy ukończyli 18 lat. Kurs obejmuje nielimitowane godziny wykładów i 30 godzin nauki praktycznej.

Kategoria C

Kategoria C uprawnia do prowadzenia pojazdem o masie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu. Posiadając tę kategorię, można również prowadzić ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne. Zapraszamy kursantów, którzy ukończyli 21 rok życia i kurs prawa jazdy kategorii B. Kurs obejmuje 20 godzin wykładów i 30 godzin nauki praktycznej.

Kategoria C+E

Kategoria C+E uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony łącznie z przyczepą. Zapraszamy kursantów, którzy ukończyli 21 rok życia i kurs prawa jazdy kategorii C. Kurs obejmuje 20 godzin wykładów i 25 godzin nauki praktycznej.

Kategoria D

Kategoria D uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą) o długości nieprzekraczającej 8 metrów. Dodatkowo można prowadzić ciągnik rolniczy i pojazdy wolnobieżne. Zapraszamy kursantów, którzy ukończyli 24 rok życia i kurs prawa jazdy kategorii B.